Вечност

Не наливай в сърцето ми сласт.
Да си влюбен е толкова сладко.
Ще забравя, обхванат от страст,
че е толкова, толкова кратко.
И ще искам да бъдеш до мен,
но това е съвсем невъзможно.
По-добре да съм айсберг студен.
Любовта е чувство тревожно.
Ако срещнеш в очите ми грях,
то за миг е. Чиста случайност.
Отмини. Аз отдавна избрах
тишина, самота и безкрайност.

Вашият коментар