Изкушение

r3

Не съм дърво.
Не съм и розов храст.
Не съм паве.
Какво съм аз?
Не ме докосвай,
че ще разцъфтя,
ще затуптя, ще заухая.
Не се усмихвай.
Замълчи.
Опасно е.
Защото те желая.

Вашият коментар