Орисия

Откъсваш ме.
Цветец съм непотребен.
Разкъсваш ме.
Вампир съм непогребан.
Разхвърляш ме.
Душата попиляваш.
Убиваш ме.
И пак ме съживяваш.

Вашият коментар