Оркестър

– Аз съм най-важен! – каза саксофонът. – Аз правя джаза.
– Няма що! Я, какъв си крив! – обади се тромпетът.
– Ти си като фуния! Аз съм най-красива, със своите изящни форми! – изскрибуца цигулката.
– Ти ли, ма! Ти си винаги под напрежение, с тия опънати струни! – просъска флейтата. – Аз съм най-очарователна, със своя чуруликащ звук.
– Аз задавам ритъма! – издумка барабанът.
– Теб всеки те блъска! – бръмна контрабасът. – Аз карам всички да вибрират.
– Тихо, тихо! Каква е тая какафония! Аз казвам, кой, кога да свири! – изтропа диригентската палка.
– Не е честно! – закрещяха всички. – Ти си най-обикновена пръчка!
– Така е в живота. – отвърна палката. – Най-тъпите стават началници.

Вашият коментар