Сладко от сънища

Аз ще те чакам
дълго, дълго…
защото зная,
ще се върнеш.
И с теб ще бъда
само лято,
в щастлив сезон
ще ме превърнеш.
Притихнали
ще си поплачем,
защото много
ни болеше.
А после…
ще се любим сладко,
тъй както в сънищата беше.

Вашият коментар