Чадърът със зеленото око

Око зелено гледаше в дъжда,
един чадър плата си бе разперил
и под проливната вода
усмихната жена си бе намерил.
Тя локвите прескачаше с финес,
танцуваше под падащите струи
и много странно, точно днес,
реши обувките си да събуе.
Притихна някак си дъждът,
по улиците нежно ромолеше.
Май, влюби се за първи път,
целуваше, а не валеше.

Едно мнение за “Чадърът със зеленото око”

 1. Дъжд вали, дъжд вали
  а аз навън танцувам боса.
  Капките ме галят
  и отмиват всичките въпроси.

  Между пръстите ми – тиня.
  Думи нежно ромолят.
  Знам и този дъжд ще мине.
  Ще изсъхне градския площад.

  Но сега нали вали? Пак вали
  и пее. Просто се заслушай.
  И се радвам на дъжда,
  а каквото писано е –
  знам, че ще се случи!

Вашият коментар