Влюбена

Усмихва се на всички птици,
събира в шепите звездици,
разрошва горските поляни,
роса нанизва на гердани,
на облачета бели плува,
лазурни брегове сънува,
в дъжда се къпе чисто гола,
а нощем свири на виола.
С очи красиви и лъчисти,
поглежда ме и нещо мисли.
Надничам в тях. О, аз съм там!
Обича ме. Сега го знам.

Пепел

Недей разплаква мъжките очи,
не си играй на обич всеки ден.
Когато мъж е тъжен и мълчи,
не влизай в храма му свещен.
В олтара му припламва светлина,
изгарят спомени, мечти…
Дори, да си любимата жена,
в душата му не влизай ти,
защото иска да остане сам,
когато много го боли.
Постой отвън. Не влизай там.
Той, може би… ще ти прости.