Пробуждане

Очи отворих – връхлетя ме пролет.
В небето зърнах птица в полет.
Звъняха слънчеви камбанки.
Цъфтяха храсти и фиданки.
Зелена нежност, как да я опиша?
Тъй сладко всичко живо диша.
Ветрецът пада на воали.
Събужда в мен мечти заспали.
Усещам те до мен, любима.
Във всеки цъфнал цвят те има.