Стълбата, която води към теб

Сълбата която води към теб


Отлита някъде мечтата,
красива, бяла и безкрайна,
превръща в птици стъпалата,
а ти си там – желана и потайна.
Едва ли някога до теб ще стигна.
Илюзия си и химера.
Крила разперил, ще се вдигна,
в най-нежното небе, ще те намеря.