Стихиите в мен – “Огън”

28236038_1555939257855161_1067856107_n

ОГЪН

Огънят е двигател на света.

Мъжка стихия.

Руна Кеназ.

Посока на света – изток.

Свойства: топлина и сухота.

Ключови думи: енергия, активност, идея.

Огънят е елемент на силата, мощта и властта. Разбира се, това е стихията на тези, които са упорити, смели и готови страстно да чувстват със сърцето си и да не се страхуват да се сблъскат лице в лице със собствените си желания.

Огънят е прародител на всички енергии, в това число и на творческата. Сексът, плътската любов са също огън, който гори във всеки човек. Изобщо огънят – това е неукротимият стремеж за победа, за постигане на целта. Той е едновременно страшна, разрушителна и в същото време примиряваща и успокояваща стихия. При това едното в никакъв случай не изключва другото.

Стихиите в мен – “Земя”

27935595_1550080218441065_395900690_n

ЗЕМЯ

Стихията на Земята – това е плътта на света.

Женска стихия.

Руна Ингваз.

Посока на света – юг.

Свойства: студ и сухота.

Ключови думи: реалност, практичност, материя.

Още древните гърци смятали стихията на Земята за символ на нещо стабилно. Земята била асоциирана също с твърдото физическо агрегатно състояние на веществата по принцип. Смятайки, че част от нещо е самото цяло, ние вземаме шепа пръст и по този начин прегръщаме целия физически свят, цялата планета.

Самото съществуване, ежедневните грижи, които са основата на живота – всичко това е работа със стихията Земя. Тя дава богатство и процъфтяване. На основата на Земята се крепят елементите Въздух, Огън и Вода. Земята е хранилище на мъдрост и разбиране. Не случайно гномите – елементи на Земята, се смятат за пазители на богатствата и земните недра. Разбира се, става дума не само и не толкова за материалните богатства, колкото за знанията на мъдрия народ.

Стихиите в мен – “Вода”

Вода1

Водата е душата на света.
Женска стихия.
Руна Лагуз.
Посока на света – север.
Ключови думи: емоции, символи, синтез.
Водата разтваря твърдите вещества, газовете, поглъща топлината и по този начин обединява разнородни стихии в едно цяло.

Стихиите в мен “Въздух”

lcpown

Въздухът е стихията на мисълта, разума, закономерностите, които не винаги можем да до-кажем, но чиято истинност е съвършено очевидна за нас. Въздухът осигурява придвижването на идеи и енергии. По отношение на другите стихии Въздухът играе ролята на преносител, свързващ всички стихии. Той е с нас всеки ден, всеки час, всяка секунда – от раждането и до самата смърт. На Въздуха са подвластни психическите сили, особено способността да се предсказва бъдещето: ясновидство и телепатия. Той, както и всички стихии, може да бъде съзидателен и разрушаващ.